englishBlue_Cube


mission

بهبود پیوسته در ارائه بهترین راه حل

values

• جدیت

• شفاف بودن

• خلاقیت

• مسئولیت پذیری

• دانش محوری

• زیبایی


vision

یکی از برترین شرکت های دیزاین که با ایده های نو باعث ارزش آفرینی برای بهره برهای خود (مشتری، پرسنل، جامعه) می شود.


services

• برندینگ

• طراحی فضا (نمایشگاهی، اداری و مسکونی)

• طراحی صنعتی

• تبلیغات (گرافیک، مدیا، فیلم، عکس و ...)

• تحقیق و پژوهش

• آموزش و انتشار


six_box

Research Solution Concept Design Execution Evaluation

Manager Approach

پس از 5 سال كسب تجربه در محیط های كاری مختلف ، با هدف فعالیت حرفه ای در حوزه های طراحی، بخصوص طراحی صنعتی، شرکت مكعب آبی را در سال 78 با شماره 151700 به ثبت رساندم.
همان طور كه در طراحی و نقاشی هایم، دغدغه، باعث تولید اثر هنری می شد، احساس كردم نبود هویت و فلسفه در سازمان ها و شركت های ایرانی باعث ایجاد تصویرهای گوناگونی از آنها می شود، و طراحی بدون هدف مشخص و (بدون انجام) تحقیقات اصولی، تاثیرگذاری غلط یا كم اثر دارد. و با تشكیل واحد برند در سال 1387 به این امر پرداختیم.
به انجام رساندن یك كار، و رسیدن به بهترین نتیجه، دو امر متفاوت است زمان محدود است و هر فرد به نوبه خود بایستی در جهت بهبود پیوسته اطراف خود تلاش كند.
با توجه به گفته های بالا، رویكردهای اصلی در ادامه حیات مكعب آبی چنین تعریف شد.

1- بهتر كردن فرهنگ كار (مسئولیت پذیری، جدیت و شفافیت).

2- اصلاح نگاه مشتریان به ایده و طرح با این رویكردكه ایده و طراحی مبنی بر تحقیقات باعث ارزش آفرینی و در نهایت ارتقاء برند یك سازمان می شود.

3- هویت بخشی به شركت ها و سازمان ها و هم راستا كردن كلیه فرآیندهای برونی و درونی سازمان ها با برند تعریف شده، در جهت رشد آنها .

4- توجه ویژه به تحقیقات و علم در همه زمینه های كاری.

5- فراهم كردن بستر كاری حرفه ای برای افراد با انگیزه، پویا و خلاق .

6- ارتقاء نظام آموزشی در حوزه های مختلف طراحی.

7- توجه ویژه به محیط زیست و تلاش در فرهنگ سازی حفظ محیط زیست.محمدرضا میمند

سایت شخصی / سایت انجمن