english
News Newsرویدادها Newsپروژه ها
دانلود کتاب و مقاله

  • انعقاد قرارداد برندینگ شرکت CP
  • قرارداد پروژه برندینگ شرکت CP امضا شد. موضوع این قرارداد تعریف برند و ایجاد هویت سازمانی شرکت کنترل پویان است. در طی این پروژه استراتژی برند، چشم انداز و ارزش های ساز ...

    ادامه مطلب

   رویدادها     پروژه ها