english
تجربه یکی از اساسی ترین پایه های شکل گیری دانش است و زمانی که این تجربیات با مبانی علمی همراه شوند دستاوردهای جدیدی به بار می آورد که واجد ارزش دوچندان خواهد بود.
از طرفی انتقال و آموزش دانش به دیگران نه تنها از آن نمی کاهد بلکه آن را بارور هم می کند. بر این اساس وجود واحد آموزش و انتشارات در هر مجموعه ی پیشرویی ضروری است.
با توجه به رویکرد دانش محور مکعب آبی در انجام پروژه های خود و تلفیق اصول علمی با تجربیات عملی، به مجموعه ای ارزشمند و قابل ارائه به طراحان جوان دست یافته است. واحد آموزش و نشر مکعب آبی به منظور انتقال این دانش فنی به تیم خود و همچنین مراکز آموزش طراحی تشکیل شده است.

شرح خدمات

  • تدوین روند و نتایج پروژه های کاری مکعب آبی به صورت جزوات آموزشی
  • جمع آوری بانک اطلاعات برندینگ و طراحی
  • ایجاد ارتباط مستمر و سازنده با مراکز آموزشی
  • برگزاری رویدادهای مستقل و مشترک با دانشگاه در قالب سمینار، کنفرانس یا کارگاه های آموزشی کوتاه مدت
  • بروز رسانی وب سایت شرکت و انتشار منابع آموزشی تولید شده در مجموعه ی مکعب آبی

ما به دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان این امکانات را ارائه می دهیم:

  • همراه شدن با آخرین دست آوردهای عملی طراحی
  • امکان شروع به کار حرفه ای پس از پایان تحصیلات
  • توانایی روبرو شدن با چالش های طراحی در دنیای واقعی
  • کسب تجربه عملی با استفاده از کارآمد ترین ابزارهای حرفه ای
  • آموزش عملی از طریق همکاری با مجرب ترین طراحان و تولید کنندگان