english

فرم نظرسنجی کیفیت کار شرکت مکعب آبی

طراحی

   

اعمال نظرات شما در طراحی و تطبیق آنها با طرح های پیشنهادی

     

نحوه اجرا

     

نحوه برخورد کارکنان و کارشناسان مکعب آبی

     

دسترسی به کارشناسان مکعب آبی

     

سرعت در ارائه خدمات

     

آیا همکاری خود را با این شرکت ادامه خواهید داد؟

       

نظر کلی خود را درمورد تجربه همکاری با مکعب آبی بیان کنید:

لطفاً نام فرد یا افرادی از همکاران شرکت مکعب آبی را که شایسته تشویق می دانید ذکر کنید:

چنانچه نسبت به عملکرد برخی از کارکنان مکعب آبی انتقادی دارید لطفاً با ذکر دلیل بیان کنید:

پیشنهاد خود را برای بهبود ارائه خدمات از طرف شرکت مکعب آبی ذکر فرمایید:

امضا (نام شما یا شرکت شما):

لطفا حرف تصویر (reCaptcha) زیر را وارد کنید.


   
         

با سپاس از همکاری شما،
شرکت مکعب آبی